Teknologiapuisto Nohevassa uuden rakennuksen peruskiven muuraus

Teknologiapuisto Nohevassa uuden rakennuksen peruskiven muuraus
Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön käyttöön tulevan erikoiskasvihuoneen ja aineistopalvelutilojen, Kasvu 2:n, rakennustyöt etenevät suunnitellusti Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa. Kohteen peruskiven muuraustilaisuus järjestettiin keskiviikkona 6.10. rakennuspaikalla teknologiapuisto Nohevassa.
Juhlapuheen tilaisuudessa piti Savonlinnan Yritystilojen hallituksen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. Puheenvuorot tilaisuudessa käyttivät myös Luken tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Virve Wright, kohteen pääsuunnittelija Ritva Kokkola KVA-arkkitehdit Oy:stä, pääurakoitsija Savonlinnan Rakentajat Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tynkkynen ja Savonlinnan kaupungin vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen.

Kasvu 2 rakennetaan vuonna 2019 valmistuneen Kasvu 1:n jatkeeksi. Laajennuksen kerrosala on 565 m2, kokonaisala 657 m2 ja tilavuus 3 300 m3. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennushankkeessa on Luken omia hankintoja noin 0,9 miljoonaa euroa.
– Teknologiapuisto Noheva on yritysten, koulutuksen ja tutkimuksen muodostama ekosysteemi, joka rakentaa Savonlinnaan kasvua ja työllisyyttä. Luonnonvarakeskuksen laajentamishanke luo edellytyksiä liiketoiminnan synnyttämiseksi innovaatioista, joita keskuksessa on synnytetty, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.
Kasvu 2:n rakentaminen alkoi 31.5.2021 ja rakennustöiden valmistumisaika on 29.4.2022. Luken varsinaisen toiminnan on tiloissa tarkoitus alkaa tilojen varustelun jälkeen 1.6.2022. Rakennuksen rakennuttaa Savonlinnan Yritystilat Oy, joka vuokraa tilat pitkäaikaisella sopimuksella Senaatti-kiinteistöille, joka puolestaan jälleen vuokraa ne Luonnonvarakeskukselle.
Kohteen suunnitteluttamisesta vastasi Senaatti-kiinteistöt, jonka jälkeen hankkeen vetovastuu siirtyi Savonlinnan Yritystilat Oy:lle. Kohteen toteutusmuoto on jaettu urakka, jossa sivu-urakat on alistettu pääurakoitsijalle. Kohteen pääurakoitsijana toimii Savonlinnan Rakentajat Oy, LVIAJ-urakoitsijana Savonlinnan LVI-Palvelu Oy ja sähköurakoitsijana Sähkötoimisto Kenttälä Oy.
Hankkeen muut toimijat:
Rakennuttaja; Savonlinnan Yritystilat Oy
Arkkitehtisuunnittelu suunnittelu; KVA Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelija Ritva Kokkola
Rakennesuunnittelu; A-insinöörit Suunnittelu Oy
LVIASJ-suunnittelu; Granlund Oy, Savonlinnan toimipiste
GEO-suunnittelu; Ramboll Finland Oy, Mikkelin toimipiste
Sisäilman varmistuskonsultti; Sirate Group Oy
Kustannuslaskenta; A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Rakennuttajakonsultti; Sitowise Oy Savonlinnan toimipiste, Janne Kaltiainen

– Hankkeen kaikki urakoitsijat ovat paikallisia ja myös lähes kaikki suunnittelu sekä rakennuttajakonsultin palvelut on saatu hankittua paikallisesti, toteavat Savonlinnan Yritystilat Oy:n puolesta hankkeesta vastaavat toimitusjohtaja Heikki Kokki ja kiinteistöpäällikkö Tommi Malkki.

– Luken Savonlinnan yksikkö keskittyy metsäntutkimukseen ja tutkimustulosten siirtämiseen käytännön metsätalouteen. Uudet tilat tukevat erityisesti metsäpuiden kasvullisen lisäyksen kehittämistä sekä puiden perinnöllisen muuntelun, sen hyödyntämisen ja suojelun tutkimusta. Tavoitteena on edistää niin puuntuotantoa kuin hiilensidontaa ja metsien terveyttä, kertoo Luken tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.
Senaatti-kiinteistöt vastaa toimitilojen järjestämisestä valtionhallinnolle. Lukelle suunnitellut ainutlaatuiset aineistopalvelu- ja kasvatustilat vuokrataan Savonlinnan Yritystilat Oy:ltä.
– Erityistilojen suunnittelu eteni hyvin yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa. Saumaton yhteistyö Senaatti-kiinteistöjen, Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä on mahdollistanut hankkeen tavoitteellisen etenemisen, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Virve Wright.

Savonlinnan Teknologiapuisto Noheva on koulutus-, tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristö korkeanteknologian yrityksille. Teknologiapuistossa on lisäksi puurakentamisen-, biotuotetekniikan- ja sähkötekniikan insinöörikoulutukset. Teknologiapuiston avulla yrityksiin on syntynyt noin 200 miljoonan euron edestä vientiliikevaihtoa.

Lisätietoja antaa
kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. 044 417 4001
Savonlinnan Yritystilat Oy, toimitusjohtaja Heikki Kokki, puh. 0440 575 680
Luke, tutkija Mikko Tikkinen, puh. 029 532 8475
Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Virve Wright, puh. 040 665 1146